Sistemes d'identificació i signatura de la Seu-e

La seu electrònica de l’Ens Ajuntament de Begues, és accessible des de l’adreça https://www.seu-e.cat/web/begues/seu-electronica. L'Ens és responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir sota aquesta adreça.

¿Quins mecanismes d’identificació i signatura podeu utilitzar a través d’aquesta seu electrònica?

Per als tràmits amb ciutadans i empreses s'acceptarà l’ús de sistemes d’identificació i signatura basats en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança classificats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya amb un nivell de seguretat substancial (3) o superior, d’acord amb la Llista d’entitats i certificats classificats: https://goo.gl/FW51er

En particular, aquesta seu electrònica admet els certificats electrònics reconeguts o qualificats emesos, entre d’altres, pels següents Prestadors de serveis de certificació:

Podeu consultar la llista de prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança a nivell europeu i estatal a través dels següents enllaços: https://goo.gl/UgUiFH

La validació dels sistemes d’identificació i signatura basat en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis de confiança s’efectua a través del Validador del Consorci AOC. 

També s’admetran els següents sistemes de clau concertada: idCat mòbil, mobile connect i cl@ve (permanent i PIN24H).

Darrera actualització: 13.07.2023 | 17:16
Darrera actualització: 13.07.2023 | 17:16