Reflexions sobre el tractament de residus

Divendres, 4 de febrer de 2022 a les 08:40

CUP Begues (CUP)

La gestió dels residus domèstics, pensem, és una responsabilitat de la ciutadania, tenint en compte l’emergència climàtica en què ens trobem (reconeguda pel Ple de l’Ajuntament de Begues). Aquesta gestió ha de començar per la preocupació a l’hora d’adquirir un producte, no només pel que comporta la seva fabricació i distribució sinó també pel cost de la seva posterior destrucció.

Com es deia al web de l’Ajuntament el 22/02/2019, dins la campanya Fem-ho Bé, parlant d’un estudi per a la possible implantació de la recollida porta a porta: “Begues compleix el principal requisit perquè aquest sistema sigui viable: una baixa densitat de població que permet identificar clarament els residus que genera cada habitatge. D’aquesta manera es pot identificar la persona generadora dels residus i, per tant, és possible la implantació de bonificacions o sistemes de fiscalització més justos (cadascú paga en funció dels residus que genera). De fet, els resultats de la recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació.”

I al pressupost del 2020 es van reservar 11.140,60 € per fer aquest estudi.

L’Ajuntament hauria d’explicar el resultat de l’estudi abans d’apostar per la continuïtat de contenidors a la via pública, que fa que alguns ciutadans pensin que allà s’hi pot abocar qualsevol residu.

Municipis propers (Torrelles de Llobregat, amb cens, densitat poblacional i pressupost de recollida i gestió similar a Begues) han implantat el servei de recollida porta a porta fa anys. A Begues hi ha un bon percentatge de reciclatge de residus, però si seguim amb el sistema de contenidors tenim un sostre de vidre que no permet pujar més el percentatge de reciclatge.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 13:09