1. Què és la biomassa?

La biomassa és la matèria orgànica provinent de la gestió dels boscos o de les activitats agrícoles i que s'usa com a combustible per a generar energia renovable.

El concepte abasta un heterogeni grup de materials d'origen i característiques diferents:

  • residus d'aprofitament forestal i cultius agrícoles.
  • residus de poda de jardins i d'indústries agroforestals.
  • cultius amb finalitats energètiques.
  • combustibles líquids derivats de productes agrícoles (hidrocarburants).
  • residus d'origen animal o humà.

Si s'explota d'una manera sostenible, la biomassa pot ser una energia que es regenera i pot ser inesgotable.

La tecnologia actual que s'usa per al tractament de la biomassa permet un rendiment alt d'aquesta font d'energia i amb una rendibilitat econòmica similar o, fins i tot, superior a la convencional dels combustibles fòssils.

Darrera actualització: 11.03.2022 | 12:27