2. Tipus de biomassa

Biomassa forestal o llenyosa:
És tot aquell material llenyós d'origen forestal o de cultius llenyosos.

La llenya es pot usar de forma directa o bé transformar-se en:

  • estella (fragments de fusta de petita dimensió),
  • pèl·let (fusta compactada en forma de grànuls cilíndrics)
  • briquetes (troncs trossejats o amb mides heterogènies)

La biomassa forestal es destina, sobretot, a l'obtenció d'energia tèrmica per combustió, si bé també es pot utilitzar en centrals termoelèctriques per a generar electricitat.

Productes o subproductes agrícoles:
Son aquells productes obtinguts durant la collita d'alguns cultius, com la closca d'ametlla i altres fruits secs, o la pinyolada d'oliva.

Biocarburants:
Carburants líquids destil·lats a partir de material vegetal. N'hi ha de dues classes: bioetanol i biodièsel.

Biogàs:
Combustible aconseguit pel procés de microorganismes sobre la matèria orgànica en absència d'oxigen. L'origen de la matèria orgànica pot ser divers: cultius destinats a aquesta finalitat, fems o purins, o residus industrials orgànics.

Incineració de residus urbans o industrials:
Consisteix en la crema controlada de la fracció de les deixalles domèstiques que no s'han pogut reciclar.

Darrera actualització: 11.03.2022 | 12:29