2021 Manifest Dia Mundial dels Drets de la Infància

Adhesió de l'Ajuntament de Begues a la Declaració del Dia Mundial de la Infància 2021, subscrita per Unicef i les Ciutats Amigues de la Infància. Declaració llegida en el marc de la Festa dels Drets de la Infància, celebrada el 20 de novembre de 2021.

DECLARACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA INFÀNCIA 2021

Des de l'Ajuntament de Begues ens unim a UNICEF en la celebració del Dia Mundial de la Infància, un dia per recordar que encara tenim reptes pendents d'assolir als nostres pobles i ciutats perquè els drets de la infància siguin una realitat, en un Estat que ha ratificat la Convenció sobre els Drets de l’Infant ja fa més de 30 anys.

Els nens, nenes i adolescents s'enfronten a múltiples desafiaments, com la pobresa, les desigualtats, la crisi climàtica i les conseqüències de la COVID-19. Aquests desafiaments comprometen el seu nivell de benestar avui, però també les oportunitats de desenvolupament i supervivència demà.

Advoquem per una visió en què allò local i global vagin de la mà en la recerca de solucions. A una Aliança per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, tal com proposa l'Agenda 2030 a què ens hem compromès com a país. A nivell local, amb la visió posada en el que succeeix al nostre municipi, el nostre entorn més proper, amb mesures per seguir avançant en el compliment dels drets d’una part significativa de la nostra ciutadania: els nens, nenes i adolescents. Allò global, apropant-nos i comprometent-nos amb els drets de la infància i l’adolescència arreu. Els infants i adolescents -massa sovint invisibles per a l'opinió pública- estan patint situacions molt greus -guerres, sequeres, violència-, que han augmentat des de l'inici de la pandèmia.

Per això ens comprometem a impulsar mesures encaminades a:

1. Posar al centre de la nostra acció política els drets de nenes, nens i adolescents. I ho volem fer amb estratègies a llarg termini i recursos per aconseguir resultats tangibles, tenint en compte la infància i l'adolescència en totes les decisions preses per aquesta administració, tant en la resposta a les crisis com en la recuperació, en el marc dels principis rectors de la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Volem involucrar totes les àrees del govern local en la promoció dels drets de la infància i establir objectius i definir accions de forma coordinada en tots els àmbits de la corporació.

2. Invertir en salut mental. La COVID-19 ha contribuït al preocupant augment del malestar i els trastorns de salut mental entre nens, nenes i adolescents, per això destinarem els recursos al nostre abast per proporcionar més atenció a aquests problemes, especialment per a aquells i aquelles en situació més vulnerable. 

3. Garantir l'ús segur, responsable i crític de la tecnologia. Després de la pandèmia i amb l'arribada de l'educació a distància, s'ha apreciat un augment exponencial de les competències digitals de nens, nenes i adolescents. Tenir més eines digitals i més accés a les xarxes socials els ofereix més oportunitats, però també suposa estar més exposats a alguns dels riscos en línia. Per això, des del nostre municipi ens comprometem a contribuir que tots els nens i nenes tinguin accés equitatiu als recursos tecnològics, a millorar les seves competències digitals, a promoure el desenvolupament d'un entorn protector en l'àmbit digital, i a la sensibilització i educació de tots els actors (famílies, centres educatius, Institucions i empreses), nenes, nens i adolescents per promoure l'ús segur i responsable de les Tecnologies per a la Relació, la Informació i la Comunicació (TRICS).

4. Avançar en una escolta real, activa i permanent de nens, nenes i adolescents. Si bé s'estan donant avenços en la participació de la infància i l'adolescència a l'àmbit local, enfortir els mecanismes d'escolta real, activa i permanent és fonamental perquè els nens, nenes i adolescents sentin que efectivament són ciutadans i ciutadanes actius i actives, que poden contribuir amb la seva visió i propostes i se'ls té en compte. El compromís que aquesta participació sigui transparent, protagònica, representativa, amigable, amb retiment de comptes, sensible a possibles riscos, ha de ser part intrínseca de la corporació local.

5. Abordar la crisi climàtica. El canvi climàtic és un dels desafiaments més grans als quals s'enfronta la humanitat, i els nens i nenes són els que pateixen més les seves conseqüències, i les hauran de patir més en el futur, de seguir amb la insuficient acció política. Tot i això, sovint no se senten escoltats ni se'ls permet col·laborar activament en la solució. Des de la nostra responsabilitat local, ens comprometem a col·laborar en les peticions principals d'UNICEF en aquest sentit: la reducció de les emissions de CO2, l’augment de la inversió en les mesures per reduir els impactes del canvi climàtic, el reverdiment de les nostres ciutats, l’impuls d’una mobilitat activa i sostenible, la promoció de l'educació ambiental, la inclusió dels nens, nenes i adolescents en la presa de decisions sobre el desafiament mediambiental als nostres municipis i garantir una recuperació verda de la COVID-19.

Seguirem el camí que ens marca l'Agenda 2030, amb la infància al centre de la resposta a tots aquests reptes. Celebrem avui, 20 de novembre de 2021, el Dia Mundial de la Infància, amb aquests compromisos que ens obliguen a totes i a tots, pel futur del nostre poble.

Darrera actualització: 24.11.2022 | 09:22