3. Avantatges

Mediambientals:

  • La biomassa és una font d'energia renovable. La gestió responsable de la massa forestal permet sanejar els boscos i ajuda a la prevenció d'incendis forestals o a la regeneració de terres agrícoles amb l'establiment de cultius energètics, herbacis o llenyosos que augmenten la retenció d'aigua i disminueixen la degradació i l'erosió del sòl.
     
  • La combustió de la biomassa no contribueix a l'efecte hivernacle perquè el carboni que s'allibera forma part de l'atmosfera actual. És el que s'anomena balanç neutre de les emissions de CO2. El carboni és el mateix que necessita ser absorbit contínuament per les plantes.

Econòmics:

  • La producció de biomassa per a ús energètic fomenta el desenvolupament d'una nova activitat a les zones rurals, amb un mercat estable que permet mantenir els llocs de treball i una nova font d'ingressos per a les indústries locals i per als propietaris de les terres forestals.
     
  • L'ús de la biomassa ajuda a pal·liar la dependència dels combustibles fòssils. En ser més barata que el gas o el petroli, l'estalvi econòmic permet amortitzar abans el cost de la instal·lació de calderes de biomassa.

Darrera actualització: 11.03.2022 | 12:30