6. Gestió dels boscos

Begues és el municipi amb el terme més extens i elevat del Baix Llobregat. El 60% de la superfície és en terrenys forestals de les quals prop de 3.000 hectàrees formen part del Parc del Garraf. La gestió correcta d'aquesta important massa forestal, formada especialment per coníferes, és essencial per a l'equilibri entre el medi ambient i la vida urbana. És el que es coneix com a bioeconomia.

El sanejament dels boscos amb la tala controlada redueix el risc d'incendi forestal, una tasca a la qual també contribueixen les activitats de pasturatge. La recol·lecció de llenya (feina desenvolupada antigament pels boscaters) permet netejar els camins forestals i retirar-ne aquell material sec i inflamable per ser usat com a biomassa.

Avui dia, els boscos es consideren un subministrador de serveis i valors ecosistèmics com a magatzem i regulador de l'aigua, de biodiversitat, de paisatge, d'embornal de carboni o d'espais d'activitats socials i culturals.

El sanejament dels boscos també ofereix una alternativa als combustibles fòssils en usar la biomassa com a producte generador de calor. Es tracta d'una alternativa ecològica, sostenible i renovable, amb un potencial energètic similar al gas natural, el petroli o el carbó.

S'estima que una hectàrea de bosc fixa el carboni equivalent a 4,3 tones del diòxid de carboni de l'atmosfera. És el que es coneix com a balanç neutre del carboni.

Darrera actualització: 07.03.2022 | 15:36