Procés participatiu Xarxa Associativa

Les entitats locals i l'Ajuntament de Begues desenvolupen plegades un procés participatiu amb l'objectiu de treballar pel desenvolupament i dinamització del teixit associatiu del municipi. Es tracta d'un projecte de participació comunitària niciat l'any 2017 i que evoluciona en diferents fases, des de la diagonosi inicial de la situació de les entitats de Begues, la detecció conjunta de necessitats i el disseny d'un pla d'accions a desenvolupar.

Fase 1 - Diagnosi de la situació (març - maig 2017)

Elaboració d'un enquesta dividida en 5 blocs temàtics per conèixer les necessitats, fortaleses, mancances, oportunitats i demandes del teixit associatiu beguetà

Fase 2 - Buidat de resultats (juny - juliol 2017)

Els resultats de l'enquesta generen un document llarg i exhaustiu, però alhora necessari per fer la radiografia de la situació i començar a establir línies de treball.

Fase 3 - Establiment d'eixos i prioritats (novembre 2017 - febrer 2018) 

Les entitats treballen internament per a establir eixos de treball, prioritats i una primera aproximació a la situació que dibuixen els resultats de l'enquesta de situació.

Fase 4 - Jornada d'Activació (març 2018)

A partir de les reflexions de les entitats i el treball tècnic realitzat per l'equip coordinador del procés, s'organitza una Jornada d'Activació a Can Rigol amb l'objectiu de compartir experiències, fomentar espais de debat i facilitar el treball en xarxa.

Fase 5 - Retorn de la Jornada d'Activació (abril - maig 2018)

Del procés realitzant en els darrers mesos, i del material resultant de la Jornada d'Activació, en sorgeix un complet Document de Conclusions, que serveix com a preàmbul a l'establiment de la fase resolutiva del procés: la definició de les accions concretes a desenvolupar.

Fase 6 - Establiment del pla de treball i desenvolupament d'accions (actualitat)

Actualment, els diferents agents treballen en el desenvolupament de les accions plantejades, alhora que s'està donant forma al pla de treball permanent que s'establirà entre entitats i Ajuntament per a fer el seguiment d'aquestes accions i les noves fases que segueixi el procés.

Darrera actualització: 01.08.2023 | 13:11