Aquests pressupostos, no

Dilluns, 5 de febrer de 2024 a les 08:50

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal de Begues (ERC)

El 22 de desembre vam celebrar el ple de pressupostos per al 2024, exhaurint al màxim el termini per no haver de prorrogar-los. El pressupost municipal ens hauria d'ensenyar quines seran les prioritats en què ens gastarem els impostos i les ajudes rebudes al municipi. Però, res més lluny de la realitat. La primera sorpresa ve quan ens assabentem que aquest pressupost l'elabora un tècnic, sense cap orientació de les necessitats sorgides al municipi per part del govern. El pressupost es fa fixant-se en les despeses ordinàries, els augments marcats per la llei i en altres despeses quasi idèntiques a les de l'any anterior. Tot això fa que després, com veiem en el tancament de l'any actual, hi hagi moltes partides que s'han de modificar molt a l'alça. Creiem que hauria de ser l'equip de govern qui, en una visió política i de necessitats, elaborés, juntament amb els serveis econòmics de l'Ajuntament, aquests pressupostos. Això crea incongruències com la partida d'ajuts a serveis socials, pressupostada en 37.000 euros, idèntica a l'anualitat anterior i que es va haver de modificar en 35.252 euros de més. És que aquests ajuts disminuiran el 2024? Estem convençuts que no. Altres partides del tot insuficientment pressupostades són, per exemple, el desenvolupament del pla d'igualtat de la dona, amb uns ridículs 1000 euros, o la dinamització del català, amb 250 euros. Pel que fa a joventut, desapareix quasi per complet la partida de personal, deixant així el Fixu sense servei. I tot això en un context d'augment de taxes i tributs municipals que encara ho fan tot més incomprensible. No ens valen les excuses que ens donen de què un pressupost es viu i que es va modificant segons avança l'any. És obligació de qui governa elaborar uns pressupostos reals i justos.

Darrera actualització: 06.02.2024 | 13:15