Begues necessita un bon pla d’actuació municipal

Divendres, 11 d'octubre de 2019 a les 00:00

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal de Begues (ERC)

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) recull quins són els grans objectius, les línies mestres a seguir, els projectes més destacats i les accions més rellevants que configuren l’acció d’un govern municipal durant el seu mandat.

Així doncs, esdevé el compromís públic i comú del Govern municipal amb la ciutadania i, per tant, hauria de ser el fruit de la seva visió sobre la situació, les necessitats i les perspectives del nostre poble i dels seus ciutadans i ciutadanes.

El PAM hauria de ser un document de treball que fos sempre obert i flexible per a adaptar-se a un entorn tan canviant i dinàmic com l’actual, i hauria de ser dels primers punts que aprovés aquest Ajuntament amb la voluntat de cercar el consens polític, la millora en la gestió dels serveis municipals, l’augment de la transparència i el rigor en l’acció municipal.

El PAM permet que tota l’estructura municipal tingui clar quins són els objectius prioritaris i quines són les accions a realitzar per a assolir-los. Gràcies a aquesta priorització tots els departaments coneixerien quines són les fites que s’haurien d’haver assolit quan acabi el mandat. També facilitaria el treball transversal en aquells objectius que impliquen diferents departaments i garanteix que tothom treballi amb uns objectius comuns.

Ara que ja han passat més de 100 dies de govern de Junts per Catalunya, creiem que és del tot necessari que l’Ajuntament elabori un pla d’actuació municipal, faci una sessió pública per a explicar-lo tot valorant la possibilitat de fer jornades de treball obertes amb la ciutadania per a fer-ne participatiu el contingut― i, sobretot, estableixi mecanismes de retiments de comptes i se’n conegui el grau de compliment per a poder fer un balanç quantitatiu i qualitatiu de la tasca feta al poble de Begues durant tota la legislatura.

Darrera actualització: 11.10.2019 | 00:51