Ca n'Amell i la nova ronda nord de Begues (primera part)

Divendres, 1 de març de 2024 a les 08:45

Begues En Comú Podem (BECP)

Fent una mica d’història, als anys 60 hi havia un pla parcial al barri de Begues, Ca n'Amell (al costat de la Rectoria), que es comença il·legalment. A partir de 1975, amb la reforma de la llei del sòl, sembla que tot ha de fer-se amb més sentit, però no és fins al 1982 que es van començar a legalitzar aquests tipus d’urbanitzacions. És a partir dels anys 90 que es van legalitzar totes les cases, que estaven dins els projectes d’urbanització legalitzats. Al 2003-2004 es van acabar totes les obres i es va consolidar el sector que coneixem actualment com a Ca n'Amell.

El Pla General d’Ordenació Urbana de 1997 proposa una ampliació d’aquest sector durant els següents 4 anys. Però no és fins ara, 25 anys després, que sembla que a algun promotor l’interessa fer-ho amb 49 parcel·les de més de 1000 m2 cadascuna. L’equip de govern pensa que és bona pensada i, a més, planteja obrir nous carrers i una ronda urbana (variant 2?) pel nord de Begues en zona forestal i fora de sòl urbà.

Seguirem donant detalls d’aquest megaprojecte, però tingueu en compte que no compleix els objectius del Pla Director Urbanístic Metropolità que estableix “afavorir la cohesió social per mitjà de l’habi- tatge, l’espai públic, els equipaments i el transport públic”.

Quin és el model de poble que estem generant amb aquestes noves propostes urbanístiques desproporcionades?

Des de Begues en Comú Podem pensem que plantejar aquest model urbanístic al poble de Begues és del tot anacrònic davant la situació de sequera, canvi climàtic, manca d’habitatge per la gent jove i les famílies, que moltes han de marxar del poble.

Continuarà....

Darrera actualització: 06.03.2024 | 11:59