El govern erràtic del fer i desfer a caprici

Dissabte, 8 de maig de 2021 a les 08:55

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal de Begues (ERC)

El passat mes de març es va aprovar la delegació de diverses competències significatives del Ple Municipal ―representat per tots els grups municipals― cap a la Junta de Govern Local, representada exclusivament pel Grup Municipal de JuntsxCat.

Aquest fet comporta que al Ple, principal òrgan de representació municipal, li siguin manllevades competències i que es lesioni el debat polític i la fiscalització del Govern municipal.

A l’inici de la legislatura, en els plens extraordinaris del 10 i 24 de juliol del 2019, tots els càrrecs electes vam acordar celebrar els plens ordinaris de forma mensual i, així, fer-ne l’àgora pública dels afers polítics de Begues, amb totes les competències plenes.

Segons la Llei reguladora de les bases del règim local, les competències del Ple són les que presenten més transcendència per al municipi i tenen molt a veure amb el caràcter essencialment representatiu, gairebé parlamentari, que tenen els plenaris municipals com el de Begues.

Aquestes atribucions o competències són de caràcter normatiu, de fiscalització dels altres òrgans municipals, de responsabilitats sobre el patrimoni i els recursos municipals i, a l’últim, de l’elecció de l’alcalde o l’alcaldessa, qui també pot ser destituït/da a través dels procediments de moció de censura o de qüestió de confiança.

Tal com portem dient des del juliol del 2015, a la pràctica, no són gaire habituals les delegacions del Ple, com és el cas, pel risc que siguin titllades d’intents de sostreure del debat i del control polític l’exercici de les competències afectades.

Per això, EXIGIM que es compleixin els acords que ens vam donar entre tots els regidors i les regidores a l’inici del mandat municipal, amb la clara voluntat de cercar la transparència, el bon govern i el retiment de comptes amb la ciutadania beguetana.

Darrera actualització: 03.05.2021 | 13:08