IBI - Bonificació per habitatges de protecció oficial

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:55

BONIFICACIÓ DEL 50% DE L'IBI PER A HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

Gaudeixen d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost de Béns Immobles, els habitatges de protecció oficial, durant el termini de tres anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la qualificació definitiva.

La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:50