Junta de Govern 04/03/2024

Dimecres, 28 de febrer de 2024 a les 00:00

Ja podeu consultar l'acta anonimitzada de la sessió ordinària del dia 04/02/2024

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 19 de febrer de 2024.

SERVEIS TERRITORIALS

  1. Aprovació inicial via d'urgència projecte: adequació de la cuina del bar restaurant del Centre Cívic El Roure

SERVEIS SOCIALS

  1. Adjudicació habitatge social C.G.C.
  2. Subvenció 5 per cent ICIO per el programa d'arranjaments de la Diputació de Barcelona 2024.
  3. Aprovació conveni amb Associació de Familiars de Salut Mental del Baix Llobregat 2024.
  4. Aprovació conveni amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat per al desenvolupament del projecte “LLUITA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL. ENTREGA D’ALIMENTS I PROJECTE BRÚIXOLA” per el període 2024-2026.

SECRETARIA

  1. Control d’executivitat dels acords adoptats en la Junta de Govern anterior de data 19 de febrer de 2024.
Darrera actualització: 19.03.2024 | 12:00