Junta de Govern 04/04/2023

Dijous, 30 de març de 2023 a les 00:00

Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 04/04/2023

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 21 de març de 2023.

NOVES TECNOLOGIES

  1. Ratificació del decret d’aprovació de la primer pròrroga del contracte del servei de manteniment del programari de comptabilitat, patrimoni i gestor d’expedients SIMPLIFICA 3.0 d’ABSIS.
  1. Ratificació del decret d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de servei de programari de videoacta per l’Ajuntament de Begues.
  1. Ratificació del decret d’aprovació de la primera pròrroga del contracte del servei de manteniment i Suport del programari EPSILON3 per a la confecció de nòmines.

SERVEIS ECONÒMICS

  1. Atorgament subvenció concessió directa entitat Bombers Voluntaris de Begues.

SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS

6. Control d’executivitat dels actes anteriors.

Darrera actualització: 12.05.2023 | 08:38