Junta de Govern 19/02/2024

Dimecres, 14 de febrer de 2024 a les 00:00

Ja podeu consultar l'acta anonimitzada de la sessió ordinària del dia 19/02/2024

ORDRE DEL DIA

  1. EN ACTE PÚBLIC

        Donat que els següents punts corresponen a competències delegades pel Ple, es tractaran en acte públic:

  1. 1. Compareixença i oposició al recurs contencios administratiu 82/2024-B interposat per Red Eléctrica contra la modificació de l'ordenança fiscal núm. 29 per a l'any 2024.

 

  1. EN ACTE NO PÚBLIC

      Un cop finalitzat el punt anterior, es tractaran els següents punts en presència de l’Alcaldessa i els regidors que formen part de l’equip de govern:

      ALCALDIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 7 de febrer de 2024

     SERVEIS TERRITORIALS

  1. Ratificació Decret de data 06.2.2024 d’inici d’un nou període d’informació pública dels estatuts i bases de la Junta de Compensació de Can Amell 2
  2. Aprovació Conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona pel finançament de les obres de pacificació del c. Ferran Muñoz entre la Rambla i el c. Anselm Clavé

     SECRETARIA

  1. Control d’executivitat dels acords adoptats en la Junta de Govern anterior de data 7 de febrer de 2024.
Darrera actualització: 05.03.2024 | 11:25