La recollida de residus

La recollida selectiva consisteix a recollir de forma separada cada residu que generem en funció de la seva tipologia, amb la finalitat de poder-los reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges, tot evitant que vagin a parar a abocadors o incineradores.

CONTENIDOR BLAU - PAPER I CARTRÓ 

 SÍ NO

Diaris
Revistes
Llibretes
Sobres
Capses de cartró plegades
Envasos de paper
Publicitat,...

Paper plastificat
Cel·lofana
Tovallons i paper de cuina usats
Papers bruts
Fotografies
Papers amb espirals, clips, grapes,...


CONTENIDOR GROC - ENVASOS DE PLÀSTIC I METALL

 SÍ NO

Ampolles de plàstic
Garrafes
Llaunes de refrescos
Llaunes de conserves
Esprais buits
Film i paper d'alumini
Tapes metàl·liques
Safates de porexpan,...

Envasos plens
Pots de pintura
Productes químics
Pneumàtics
Petits electrodomèstics
Envasos que continguin tinta,...


CONTENIDOR VERD - ENVASOS DE VIDRE

 SÍ NO

Ampolles de vidre (sense tapa)
Pots de vidre (sense tapa)
 

Vidre pla (finestres, miralls,...)
Plats
Gerros
Ceràmica
Bombetes
Fluorescents,...


CONTENIDOR MARRÓ - MATÈRIA ORGÀNICA

 SÍ NO

Restes de menjar
Flors seques
Closques
Òssos
Paper de cuina usat
Bosses d'infusions
Paper de madalenes,...

Res que contingui plàstic, vidre, elements metàl·lics o qualsevol altra producte no compostable.


CONTENIDOR GRIS - REBUIG GENERAL

 SÍ NO

Compreses
Tovalloletes humides
Puntes de cigarreta
Baietes
Pols d'escombrar,...
Tot allò que no es pugui reciclar

Qualsevol dels residus que pots llençar a la resta de contenidors, dur a la deixalleria o mitjançant el sistema de recollida porta a porta.

Darrera actualització: 06.12.2019 | 15:58