Les Instal·lacions exteriors

Per norma general, no estan permeses les instal·lacions en façanes, tals com:

  • Unitats exteriors d’aire condicionat / aerotèrmiques
  • Tubs de sortida de fums o gasos
  • Antenes
  • Plaques solars,...

Tan sols estan permeses si s’integren en el projecte arquitectònic de l’edifici. Per exemple, cobrint aquestes instal·lacions amb materials i colors integrats en façana, valorant sempre la seva ubicació en zones amb poca visibilitat.

Com a norma general, les instal·lacions se situaran a les cobertes dels edificis com a lloc preferent, vetllant sempre per la seva màxima integració per minimitzar-ne l’impacte visual.


INSTAL·LACIÓ D'UNITATS EXTERIORS D'AIRE CONDICIONAT

Cal notificar la seva instal·lació mitjançant el tràmit de Comunicació prèvia d’Obres simplificada.


INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS

Cal notificar la seva instal·lació mitjançant el tràmit de Comunicació prèvia d’Obres amb documentació tècnica.


INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS COMERCIALS

Cal notificar la seva instal·lació mitjançant el tràmit de Comunicació prèvia d’Obres simplificada.

Darrera actualització: 07.08.2020 | 11:10