Les Tanques

ENTRE CASA VOSTRA I EL CARRER

Fins a 1 metre d’alçada es pot construir amb materials propis de façana:

  • Obra vista
  • Paret arrebossada i pintada
  • Etc.

A partir d’1 metre podeu arribar fins a 1,80 metres d’alçada amb una d’aquestes dues opcions:

  • Materials vegetals: Arbustos, bardisses, jardineres,...
  • Materials calats: Malla de simple torsió, lames, plafons calats,...

ENTRE DUES PROPIETATS PRIVADES

L'alçada màxima permesa és d'1,80 metres (mesurats des de la cota més alta dels dos terrenys adjacents).

Darrera actualització: 08.04.2021 | 19:04