Maneres de governar, maneres de fer oposició

Divendres, 14 d'octubre de 2022 a les 08:50

Grup Municipal Socialista de Begues (PSC)

El ple de setembre va ser a primers d'octubre. S'hi va tornar a mostrar l'estil de cadascú en la tasca que ens vau assignar: a Junts, governar; a la resta, fer oposició. Aquí només em referiré a la feina del PSC.

Vam començar amb l'encàrrec de gestió a SUMAR per portar el centre per a la gent gran. Estem d'acord amb la fórmula jurídica i amb què el centre el porti SUMAR. Però vam objectar aspectes concrets del docu- ment que debatíem: coses com la no regulació del comitè estratègic amb presència de l'oposició, l'escassa referència a les condicions de les persones que hi treballaran o la falta de concreció de les tarifes.

En segon lloc, vam tractar les ordenances fiscals del 2023. També en aquest punt vam proposar millores en alguns punts del redactat de la normativa. Finalment, es va debatre una modificació urbanística sobre el sòl no urbanitzable no protegit de Begues, a la qual vam donar suport.

El PSC va pregar que l'Ajuntament parli amb el comerç del carrer Major, molt afectat per les obres de Torres Vilaró. Vam preguntar sobre la contradicció entre el pla local de joventut i l'afavoriment per part de l'Ajuntament del consum d'alcohol durant la festa major. També sobre la dubtosa legalitat de la construcció d'un centre de calor de biomassa a una finca qualificada per habitatge unifamiliar, un tema que ens sembla molt important i hi estarem a sobre, perquè la resposta no va satisfer ningú.

En cada tema vam fer propostes i aportacions en positiu. Les respostes del govern? Uns cops manzanas traigo i d'altres comentaris poc respectuosos de la feina de l'oposició o coses com "això no s'ha de dir en el ple", després de donar-nos quatre dies per estudiar documents llarguíssims, un d'ells de més de 300 planes. Aquest és el seu estil, que no és el nostre. Ho veureu ben aviat quan governarem Begues.

Darrera actualització: 11.10.2022 | 13:56