Menys control, menys transparència, menys democràcia

Dissabte, 8 de maig de 2021 a les 08:50

Grup Municipal Socialista de Begues (PSC)

Al començament del mandat de l’actual Ajuntament, tota l’oposició, que teníem majoria, vam acordar aconseguir dues coses per a millorar la transparència i el control democràtic del Govern: la recuperació de totes les competències que les lleis atorguen al Ple, que és l’òrgan suprem de la representació política local, i el canvi de periodicitat dels plens ordinaris de bimensuals a mensuals.

Aquestes dues mesures, aparentment poc rellevants, han tingut conseqüències molt positives: primer, totes les decisions no executives han hagut de ser presentades, debatudes i votades al Ple, de manera pública i amb participació i posicionament de tots els grups, i tota la ciutadania ha pogut conèixer els arguments i idees de cada partit; i segon, els grups de l’oposició hem pogut presentar-hi més mocions, precs i preguntes per a impulsar millores per al poble o controlar l’acció del Govern, que és la feina que la gent, amb els seus vots, ens va encomanar.

Ara, la nova majoria de JxC i la regidora no adscrita han tret novament moltes de les competències del Ple per a atribuir-les a la Junta de Govern, les sessions de la qual són també públiques però on l’oposició no té dret a expressar-se, ni a votar, ni tan sols a dir la nostra opinió.

Ja hi ha hagut una junta de govern per a exercir les seves noves competències. Va durar nou minuts. El secretari de l’Ajuntament hi va llegir uns acords i es van votar. Cap argumentació, cap justificació de les decisions preses: «Yo me lo guiso, yo me lo como», i deixem-nos d’aquestes coses tan molestes de la transparència i el debat democràtic.

Ens sembla molt malament. Com a oposició, tenim el dret, però sobretot el deure, de controlar el que fa el Govern i dir quan hi estem d’acord i quan no, i si no ens deixen fer-ho per les vies normals haurem de buscar-ne d’altres.

Darrera actualització: 03.05.2021 | 13:10