Modificació dels usos del sòl no urbanitzable: especulació contra l’entorn natural

Divendres, 14 d'octubre de 2022 a les 08:35

Begues En Comú - En Comú Guanyem (BEC)

L'anterior modificació dels usos del sòl no urbanitzable (núm. 9) es va aprovar definitivament el 2013 per protegir l'entorn de Begues. Ens trobem aquest gir de rumb i volem informar de les al·legacions que hem presentat en contra d'aquesta nova modificació. És necessari tenir en compte que tenim pendent la gestió dels espais naturals protegits de Begues.

El Pla Especial del Garraf ha de ser substituït per un Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge, atès que també pertany al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). A aquest nou Pla Especial se li ha de sumar que el massís sigui declarat Parc Natural, tal com ha succeït amb Collserola.

Cal que la modificació del Pla General analitzi com conservar i consolidar els connectors biològics entre la serra de l'Ordal i el massís del Garraf. Per aquest motiu, cal prohibir usos i construccions que ocasionin un efecte barrera.

Trobem a faltar un catàleg de fonts, atès que també són elements patrimonials. El planejament ha de servir a l'interès general i no servir al contingut d'un contracte administratiu de serveis externs.

Alguns usos proposats comporten un risc: hivernacles, centres de jardineria, vivers i centres eqüestres. Comportaran una pressió edificatòria a les portes de l'espai PEIN del Garraf i condicionaran l'aprovació del futur Pla Especial de l'Ordal.

Aquesta modificació del Pla General (núm. 28) impulsada per l'equip de govern, incrementa el valor dels terrenys de les propietats forestals, afavorint l'especulació i desprotegint el nostre entorn natural.

JUNTS posa per davant els guanys econòmics d'uns pocs a la preservació del nostre futur.

En el període d'exposició pública a l'aprovació inicial presentarem al·legacions i trobareu els nostres suggeriments a aquesta modificació al web: www.beguesencomupodem.cat.

Darrera actualització: 11.10.2022 | 13:44