Nou curs, pressupost vell?

Divendres, 14 d'octubre de 2022 a les 08:40

CUP Begues (CUP)

Ara que s'apropa l'elaboració dels pressupostos municipals de 2023 i en un moment de crisi, voldríem que l'equip de govern tingués en compte una sèrie de propostes que des de la CUP ja hem exposat en diverses al·legacions.

Així, ens agradaria que els pressupostos:

  • Siguin realment participatius comptant amb regidories, responsables tècnics i ciutadania en tots els programes.
  • Es confeccionin amb perspectiva de gènere, amb partides adreçades a les dones i al col·lectiu LGTBI per tal d'eliminar la discriminació que pateixen.
  • Facin front a l'emergència lingüística en què es troba el català i en promoguin l'oferta de cursos gratuïts, la dinamització del voluntariat i l'ús del català en tots els àmbits.
  • Incloguin tarifació progressiva a totes les taxes municipals, en funció de la renda de la ciutadania.
  • Ampliïn les partides que fan referència al medi ambient per aturar el seu deteriorament, sense limitar-se al manteniment de parcs.
  • Contemplin la creació d'una oficina local d'habitatge que obri un registre d'habitatges buits, una borsa d'habitatges de lloguer i faciliti les gestions entre propietaris i llogateres.
  • Deixin de banda el finançament d'estudis per instaurar la recollida d'escombraries porta a porta i implementin ja aquest sistema de recollida.
  • Creïn subvencions per millorar l'aïllament tèrmic dels habitatges i ampliïn l'exempció del 50% de l'IBI a la instal·lació d'aerotèrmia i geotèrmia.
  • Facilitin la creació de comunitats energètiques locals ampliant la bonificació de l'IBI per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les comunitats de propietaris.
  • Ampliïn la instal·lació de plaques fotovoltaiques a tots els edificis municipals.

La ciutadania té molt a dir, cal no desestimar la seva participació i pro- posar un debat públic per escoltar les seves propostes.

Darrera actualització: 11.10.2022 | 13:49