Obtenció del Segell de Ciutat Amiga amb la Infància

L'Ajuntament de Begues està implementant les accions per a l'obtenció del Segell de Ciutat Amiga de la Infància. Un reconeixement d'UNICEF estretament alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, i que aborda de manera integral els problemes relacionats amb el benestar dels infants i adolescents i les famílies en l’àmbit local.

Cada dos anys UNICEF Comitè Espanyol obre una convocatòria a fi de reconèixer els governs locals que poden demostrar el seu compromís amb els drets de la infància i adolescència.

Aquest reconeixement té una vigència de quatre anys i implica que el govern local compleix amb els requisits establerts i assumeix una sèrie de compromisos mitjançant la signatura d’un conveni. Entre ells, lliurar un informe intermedi al cap de dos anys, en què comunica els avenços en la implementació del seu Pla local d’infància i adolescència (PLIA).

La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància té com a missió que tot infant i adolescent gaudeixi de la seva infància i joventut i desenvolupi tot el seu potencial mitjançant la realització igualitària dels seus drets a les seves comunitats. Amb aquesta finalitat, els governs locals i els seus socis identifiquen les seves metes (resultats) dins de les cinc esferes d’objectius generals, definits en el Marc per a l’Acció de la iniciativa.

  • Dret a ser valorat/da, respectat/da i tractat/da justament.
  • Dret a ser escoltat/da.
  • Dret als serveis essencials.
  • Dret a viure en entorns segurs i nets.
  • Dret de gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci.

L’objectiu a llarg termini de la iniciativa és garantir resultats sostenibles per als infants i adolescents, i el compromís dels governs locals de treballar, juntament amb els seus aliats, per assolir els cinc objectius i demostrar uns resultats sòlids i progressius ampliant l’abast dels objectius.

  1. Resultats demostrables, basats en dades, per a la infància en diverses àrees per tal de garantir un enfocament global dels drets de la infància (Implicació de les diferents Regidories amb la creació d'una Comissió tècnica).
  1. La participació significativa i inclusiva dels infants i adolescents  (Consell d’Infants i Consell d’Adolescents i/o Joves) 
  1. Compromís demostrable per eradicar la discriminació contra els infants i adolescents en les polítiques i les accions del govern local (Implicació dels centres educatius i les entitats esportives i culturals
Darrera actualització: 09.03.2021 | 23:26