Ordenança Fiscal nº43 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 2024

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 19:00
Darrera actualització: 18.12.2023 | 08:17