Parlem dels pressupostos

Dimecres, 4 de març de 2020 a les 09:00

Marta Roig - regidora no adscrita

En aquest ple de febrer, a l’ordre del dia, hi ha l’aprovació inicial dels pressupostos per a l’any 2020.

Els hem estat treballant. Cal agrair l’ajuda rebuda en aquest sentit per part de l’equip de govern, ja que se’ns ha atès i donat resposta a tot allò que hem demanat.

Havent fet una anàlisi de ponderació exhaustiva, som conscients que els pressupostos podrien ser millors; però això és una qüestió política, atès que la realitat és que tenim el que hi ha. Els únics ingressos directes dels quals disposa l’Ajuntament són els IBI i les plusvàlues. La resta són expectatives d’ingressos, que sempre tenen un factor d’incertesa.

Les despeses són sempre el taló d’Aquil·les dels pressupostos. Cal tenir presents les limitacions imposades per la normativa estatal, que afecten partides no obligatòries però necessàries; emperò, constatem l’existència i la voluntat que partides que nosaltres considerem imprescindibles hi siguin presents: es desenvoluparà una tasca absolutament transversal entre totes les regidories en matèria de dona, fet que celebrem i aplaudim; els serveis públics bàsics (que inclouen la despesa de medi ambient entre d’altres) tenen pressupostada una despesa corrent de 3.114.595,23 €; en educació hi ha prevista una despesa corrent de 1.040.699,06 €…

Si bé insistim que els pressupostos són sempre millorables, a priori, concloem que els previstos per a l’any 2020 no en desagraden. A falta de la seva aprovació definitiva, la nostra posició al Ple serà responsable amb les necessitats de Begues, i serem fidels als nostres eixos de treball: municipalisme, feminisme, ecologisme sostenible i benestar social.

Seguim treballant per Begues, amb passió, en positiu, amb força, però sobretot, de manera responsable amb la població. Aquests pressupostos del 2020 són per a tots.

Darrera actualització: 01.04.2020 | 11:30