Ple extraordinari 10.05.2023

Dimecres, 10 de maig de 2023 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal extraordinari de 10 de maig de 2023.

 

ORDRE DEL DIA

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Aprovació annex econòmic 2023 al conveni de col·laboració per la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix.
  2. Aprovació inicial modificació ordenança fiscal nº39 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de llar d'infants.
  3. Sol·licitar el Conveni interadministratiu (SAIAR) que se signarà aquest any 2023 entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Begues.
  4. Resolució de l'expedient sancionador del carrer Gregal 19.

NO DICTAMINATS PER COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Modificació del Pressupost 1/2023 referent a les bases d’execució del pressupost.
  2. Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Modificació de l’ordenança fiscal nº29 reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada del domini públic local.
Darrera actualització: 13.09.2023 | 15:03