Ple Ordinari 03.10.2022

Dimecres, 28 de setembre de 2022 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 3 d'octubre de 2022.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 26 de juliol de 2022.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Aprovació de l’encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Begues a SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA M.P., S.L., per al servei de residència assistida i centre de serveis d’atenció integral en àmbit rural per a les persones grans del municipi de Begues, ubicat al c/ Ferran Muñoz num. 3.
  2. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2023.
  3. Aprovació inicial modificació Pla General núm. 28- regulació dels usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit, i delimitació de les àrees arqueològiques en sòl no urbanitzable.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte al ple de l'informe 13/2022 de la sindicatura de comptes relatiu al compte general de les Corporacions Locals exercici 2020.
  2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 27 de setembre de 2022.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.11.2022 | 15:44