Ple ordinari 04.04.2023

Dijous, 30 de març de 2023 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 4 d'abril de 2023

 

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 28 de febrer de 2023.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Aprovació de l’increment retributiu previst a la llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.
  2. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2023 en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
  3. Aprovació del compte gestió i recaptació multes circulació 2022
  4. Aprovació del compte de gestió recaptació ORGT 2022

DONAR COMPTE

  1. Prop_acord donar compte al Ple de la liquidació del pressupost 2022
  2. Prop_acord donar compte al Ple de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 13/2019, interposat per Jose Ignacio Gómez Rosich contra l’Ajuntament de Begues.
  3. Prop_acord donar compte al Ple de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 133/2020-b, interposat per Red Eléctrica de España, S.A.U. contra l’Ajuntament de Begues.
  4. Prop_acord donar compte de la diligència sobre les errades materials en acord del Ple.
  5. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 30 de març de 2023.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 12.05.2023 | 10:52