Ple Ordinari 28.06.2022

Dimecres, 22 de juny de 2022 a les 15:15

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 28 de juny de 2022.

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 31 de maig de 2022.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Begues.
 2. Modificació del pressupost 2022 per canvi en la denominació de l’aplicació pressupostària 31 3110 48000 05.
 3. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança ¡ municipal de Circulació per a la regulació de l’ús dels carregadors dels vehicles elèctrics.

MOCIONS

 1. Moció presentada pel Grup Municipal CUP Begues – AMUNT i Begues en Comú Podem en relació a la campanya de la iniciativa legislativa popular per a la regularització extraordinària de persones migrants a l’Estat espanyol impulsada per la plataforma “Esenciales”.
 2. Moció presentada pel Grup Municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura per l’aprovació del manifest de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.
 3. Moció presentada pel Grup Municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura per a la defensa i adequació de la normativa que regula les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).
 4. Moció presentada pel Grup Municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura en defensa dels Jutjats de Pau.
 5. Moció presentada pel Grup Municipal Ciutadans per instar a la creació d’una deducció autonòmica en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, per a subjectes passius amb discapacitat. D’edat igual o superior a 65 anys, que precisin ajuda de terceres persones. - S'AJORNA AL PROPER PLE

DONAR COMPTE

 1. Donar compte del canvi de nom del Grup Municipal “Begues en Comú” a “Begues en Comú Podem”.
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 21 de juny de 2022.

12. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 05.10.2022 | 14:21