Ple Ordinari 31.01.2023

Dijous, 9 de febrer de 2023 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 31 de gener de 2023

L’ordre del dia és el següent:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 19 de desembre de 2022.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Aprovació definitiva modificació de crèdit 11/2022.
  1. Aprovació definitiva pressupost general 2023.
  1. Conveni entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Begues per a la cessió d'us de les cobertes dels edificis i equipaments municipals patrimonials.
  1. Bonificacio del 95 percent del impost de construccions, instal·lacions i obres per el programa d'arranjaments de la Diputacio de Barcelona.

DONAR COMPTE

  1. Prop_acord donar compte al ple estat d'execucio del pressupost 01.01.2022-31.12.2023
  1. Prop_acord donar compte al ple pmp i morositat 4t 2022.
  1. Prop_acord donar compte de les resolucions d'alcaldia a data 31 de desembre de 2022.
  1. Prop_acord ple donar compte de les resolucions d'alcaldia a data 25 de gener de 2023.
  1.  PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 21.04.2023 | 09:03