Procés participatiu Ordenança de transparència i administració digital

L'aprovació d'aquesta Ordenança permet dotar-se d'una norma pròpia que concreti com s'apliquen aquestes normes a l'Ajuntament de Begues i consolidar l’administració digital, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública. L’Ajuntament de Begues ha constituït una Comissió d’Estudi formada per personal tècnic de diferents àmbits com l'administració electrònica, transparència, serveis jurídics, secretaria, noves tecnologies, serveis econòmics, oficina d'atenció ciutadana i recursos humans i, per la regidora d'administració electrònica i transparència. La Comissió d'estudi ha ofert un primer esborrany sobre el qual la ciutadania interessada pot manifestar la seva opinió i propostes de millora.

L'Ajuntament de Begues habilita un punt d'accés als tràmits de consulta pública prèvia, d'audiència i informació pública en el procés d'elaboració dels avantprojectes d'ordenances i reglaments, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

És per aquest motiu que se sotmet a consulta pública prèvia l'elaboració de l'Ordenança de transparència i administració digital de l'Ajuntament de Begues, des del dia 21 d'octubre de 2021 al 21 de novembre de 2021, per recollir l'opinió de la ciutadania i les entitats.

El procés de participació es canalitza a través de la plataforma Begues Decidim!

 

Darrera actualització: 19.01.2022 | 22:56