Projecte de trasllat de les línies elèctriques: fora de la legalitat municipal!

Divendres, 10 de juny de 2022 a les 08:35

Begues En Comú - En Comú Guanyem (BEC)

L'actual projecte pel trasllat de la línia elèctrica de l'avinguda Mediterrània no compleix la legalitat urbanística vigent que tenim a Begues. L'acord de Ple (28 d'abril de 1977) condiciona a què en un futur les noves línies elèctriques que es puguin bastir a Begues estiguin situades a, com a mínim, 1.500 metres dels nuclis d'edificis d'habitatges de Begues.

La Normativa Urbanística i Ordenances del vigent Pla General d'Ordenació de Begues (1997), prohibeix les noves traces de línies elèctriques d'Alta tensió (article 131.2), si bé es poden desplaçar a una altra traça ja existent i compactar-la conservant la mateixa estructura de torres o bé (article 131.5) preferentment, soterrar.

Per una altra banda, el cost real de desplaçar la línia elèctrica és d'uns 7.859.007 €, mentre que el de soterrar els aproximadament 3,5 km, és de 8.600.000 €, emprant les dades proporcionades per REE. Atenint-nos als arguments esgrimits pel mateix Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, ara no es compleix el criteri pel qual es va descartar el soterrament, a més, s'afegeix l'enorme cost ambiental del desplaçament.

La nova línia tindrà una temperatura màxima de servei del conductor de 85 °C (un INCREMENT DEL 70%), elevant notablement el risc d’incendis. Hi haurà noves torres i nous camins d'accessos per zones protegides.

En el transcurs dels darrers anys s'han multiplicat les experiències mundials en matèria de soterrament de línies elèctriques. Aquestes tenen menor impacte ambiental; el risc d'accidents descendeix enormement; ocupa menys sòl i les avaries baixen substancialment. Soterrar és l'única opció que no té impacte ambiental, és l'única opció viable si volem cuidar el nostre futur.

Podreu trobar les al·legacions, realitzades conjuntament, al nostre web. Seguim treballant!

Darrera actualització: 09.06.2022 | 11:40