Què va a la deixalleria?

La Deixalleria és el servei de recollida i selecció de residus reciclables, reutilitzables i especials, que no podem llençar en cap dels contenidors de carrer. Un cop seleccionats els residus, des de la deixalleria es redistribueixen a les plantes de tractament específiques per recuperar-los o tractar-los de la manera més respectuosa amb el medi ambient.

 RESIDUS ESPECIALS
(tòxics i perillosos)
RESIDUS ASSIMILABLES
(valoritzables)
ALTRES RESIDUS
(valoritzables)

Pneumàtics
Fluorescents
Piles i bateries
Dissolvents
Pintures i vernissos
Electrodomèstics
Oli mineral usat,...

Paper i cartró
Envasos de plàstic
Envasos de vidre
Ferralla i metalls
Fustes
Teixits

Runes i restes de la construcció d'obres menors
Residus vers (restes de poda i jardineria)
Residus voluminosos (mobles i d'altres)
 

Darrera actualització: 06.10.2019 | 19:39