Un gratacel de 70 plantes a Begues?

Divendres, 17 de novembre de 2023 a les 08:45

Begues En Comú Podem (BECP)

Una sèrie de normatives regulen la tipologia de construccions que es poden fer en cada indret determinat. La ciència que s'encarrega d'aquestes qüestions porta per nom "urbanisme". En el cas de Begues, aquestes normatives són el Pla General d'Ordenació Urbana (1997) i diverses modificacions que s'han anat fent fins avui dia. També, cal tenir present moltes altres normatives d'àmbit supramunicipal.

No és poca cosa el que aquestes normatives regulen: alçades màximes de les cases, amplades dels carrers, tipologia de cases permeses, protecció de zones naturals i agrícoles, tipologia d'equipaments permesos (camps de golf, escoles, hospitals, etc.), mida i disseny dels parcs urbans i zones industrials, etc. En definitiva, dissenyen l'espai on vivim i compartim entre tota la ciutadania.

Actualment, s'està treballant en un Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) que centralitzarà la regulació urbanística de tota l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de la qual Begues forma part. Així, tota proposta urbanística que surti de Begues haurà de passar per l'AMB. D'entrada, ens sembla encertat que es pensi de forma global per a un urbanisme local. Tanmateix, pensem que hi ha qüestions que cal matisar i millorar. Us convidem que xafardegeu a internet sobre el PDUM i ens feu arribar els dubtes que us sorgeixin. Fins al 29 de desembre tota la ciutadania i organitzacions tenim dret a presentar propos- tes alternatives al projecte (al·legacions).

I no, per sort, no és possible construir gratacels a Begues, ja que ni les normatives locals ni el PDUM ho permeten. Això no impedeix que hi hagi una infinitat de matisos i posicionaments sobre el que cadascú creu, vol, defensa o desitja que es pugui construir (o no) a cada indret del nostre poble. Quin Begues vols tu?

Darrera actualització: 14.11.2023 | 13:03