Un Ple Extraordinari necessari, i el desplaçament de les Línies d’Alta Tensió

Divendres, 6 de maig de 2022 a les 08:30

Marta Roig - regidora no adscrita

Abril ha estat intens en l'àmbit de l'activitat política. L'11 d'abril vam tenir un Ple Extraordinari, ja que la sentència del TSJCat 97/2021 obligava complir amb el calendari establert per import de 403.000 €, i l'acord del Ple era preceptiu.

En aquest mateix Ple Extraordinari, es va aprovar la Modificació de Crèdit 4/22 en concepte de suplement de crèdit, per import de 2.261.690 €, i crèdits extraordinaris per import de 830.175 €.

La supressió de les normes fiscals per l'exercici 2022, i la no obligatorietat de destinar el superàvit a reduir deute, ha comportat un romanent líquid de tresoreria de 3.606.533,09 €.

Això ha permès fer una dotació pressupostària d'1.000.000 € pel desplaçament de les LAT (Línies d'Alta Tensió), entre moltes d'altres partides en molts àmbits diferents, sent aquesta la dotació destacada a criteri d'aquesta regidora, que sempre ha estat a favor del desplaçament. Això permetrà endreçar i pacificar el nucli urbà de les afectacions de les LAT, ponderant el cost econòmic. El soterrament suposaria hipotecar el futur de Begues per un període no inferior a 30 anys, i només per beneficiar a tota l'àrea metropolitana perquè gaudeixin de subministrament elèctric. Tenint l'oportunitat, ara que Red Eléctrica té la necessitat de fer unes obres de millora, aquesta assumirà part del cost del desviament, no té sentit optar per un soterrament que multiplicarà per 3 les despeses, i que després de 10 anys d'estudis i treballs tècnics per part de l'Ajuntament, s'ha optat pel que la Generalitat ha aprovat: el desviament de les LAT, que a més, serà molt més econòmic.

Així doncs, es pacificarà i millorarà la qualitat de vida dels beguetans afectats per les LAT, i el desplaçament comportarà que per fi puguin tenir uns habitatges lliures d'afectacions electromagnètiques

Darrera actualització: 05.05.2022 | 11:47