Carta de Serveis d'Urbanisme

Dimecres, 4 de setembre de 2019 a les 00:00

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Begues gestiona el desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) mitjançant la tramitació de documents urbanístics de planejament derivat, d’instruments de gestió urbanística i de projectes d’urbanització. Entre les seves competències hi figura la informació urbanística, la concessió de llicències urbanístiques, la inspecció i la disciplina urbanística, les llicències d’activitats, els expedients d’actuacions sobre el patrimoni municipal, i les subvencions de temes relacionats amb les funcions del servei.

Descarrega aquí la Carta de Serveis.


Indicadors del servei

En aquest espai podreu consultar els indicadors anuals d'aquest servei municipal.

Darrera actualització: 01.03.2021 | 16:00