Procés participatiu d'Avaluació intermèdia del Pla Local de Joventut 2021-2024

El Pla Local de Joventut de Begues 2021-2024 es troba en un moment d'implementació i en la seva fase intermèdia d'avaluació. Per aquest motiu, posem en marxa una enquesta ciutadana, adreçada a joves de 12 a 30 anys, per a recollir propostes de millorar i avaluar el grau d'implantació del Pla.

El Pla Local de Joventut de Begues és vigent de l’any 2021 fins al 2024. És un document que recull totes les actuacions previstes per dur a terme durant els anys en els que te vigència. En primer lloc, es va realitzar un anàlisi de la realitat juvenil, que compren a les persones joves dels 14 als 29 anys. Les conclusions d’aquestes anàlisis han permès determinar quines són les principals necessitats juvenils per a la fase de disseny.

En segon lloc, es va realitzar la fase disseny. En aquesta fase s’han establert els eixos i s’han definit els objectius generals i específics. Per fer-ho s’han tingut en compte les propostes del jovent, del personal tècnic i dels regidors i regidores com a punt de partida per a l’elaboració de les actuacions.

Totes aquestes actuacions s’han agrupat en 3 eixos:

·        Eix 1: Créixer a Begues. Acompanyament en les transicions i emancipacions juvenils.

·        Eix 2: Gaudir a Begues. Participació, cohesió social i vertebració territorial

·        Eix 3: Connectar-se a Begues. Comunicació i transversalitat

En tercer lloc, s’ha planificat la implementació i l’avaluació per tal donar una resposta realista i eficient a les necessitats del jovent del municipi.

Actualment estem en un moment d’implementació i també d’avaluació intermèdia. A través d’aquesta avaluació intermèdia es pretén fer un seguiment, tenint en compte d’indicadors establerts de les actuacions del PLJ, qüestionaris i d’altres eines, per tal de tenir informació tangible de com està anant la implementació d’aquestes. La motivació inicial és tenir dades identificaries per tal d’analitzar el progrés adequat de la implementació del PLJ dissenyat. 

Participa de l'enquesta d'avaluació accedint a la plataforma de participació ciutadana Participa311.

Darrera actualització: 05.12.2022 | 15:00