Acció 1.6. INCORPORACIÓ D’OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT EN ELS PLECS I LICITACIONS PÚBLIQUES

Dijous, 14 d'abril de 2022 a les 00:00

Incorporar en els plecs de contractació pública clàusules de sostenibilitat en la línia de promoure la reducció del plàstic per part de les empreses licitadores, tenint en compte diferents possibilitats:

  • Incloure com a criteri de valoració les polítiques pròpies de l’empresa licitadora  en matèria de reducció de plàstic.
  • Incloure criteris de valoració que facin referència a la no utilització de plàstic d’un sol ús per part de les empreses en la licitació objecte de contracte.
  • Incloure la prohibició d’usar plàstics d’un sol ús en l’execució del contracte

Objectiu

  • L’any 2023 haver incorporat aquests objectius en totes les contractacions a licitació.

Públic

  • Empreses licitadores dels concursos públics.

Calendari

  • Febrer 2022 – Febrer 2023

Àrea

  • Serveis Territorials
  • Secretaria-Intervenció municipal
Darrera actualització: 14.04.2022 | 16:30