Obres de reasfaltatge a la carretera de Begues a Avinyonet

Dimecres, 18 de de maig de 2022 a les 09:00

Els treballs serviran per renovar el ferm de la BV2411 amb una mescla d'àrids siderúrgics, una solució més respectuosa amb el medi ambient. En els trams en els quals s'estigui treballant hi haurà pas alternatiu dels vehicles regulat manualment.

El Departament de Territori de la Generalitat ha anunciat l'inici dels treballs de reasfaltatge que es duran a terme en un tram de dotze quilòmetres de la carretera BV-2411, des de Begues fins Avinyonet del Penedès, dels quals els primers tres quilòmetres i mig discorren per terme municipal de Begues. Es tracta d'una intervenció que finança i executa la Generalitat i que, a més, es durà a terme amb ferm sostenible, amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni.

I és que l'actuació s'emmarca en el Pla de ferms sostenibles, pel qual el govern de Catalunya invertirà 20 milions d'euros en noves tècniques de reasfaltatge que aprofiten materials, redueixen el consum d'energia i incrementen la durabilitat del ferm.

Així, en les dotze obres que s'executaran aquest any arreu del país (entre elles la de Begues), es preveu reduir en 1.300 tones les emissions de CO₂ respecte als mètodes tradicionals i afavorir l'economia circular i la sostenibilitat econòmica i energètica.

En el cas de la BV2411 (Begues - Olesa de Bonesvalls - Avinyonet), els treballs compten amb un pressupost d'1.869.818 euros i els materials que s'aplicaran sobre el ferm consisteixen en una mescla d'àrids siderúrgics, una solució sorgida per l'aprofitament de productes elaborats amb materials reutilitzats o reciclats. 

Fases de l'obra i afectacions al trànsit 

Les obres s’iniciaran ja aquest dijous amb la disposició de la pertinent senyalització provisional i una campanya de reparació puntual dels deterioraments detectats tant per les dades d’auscultació del ferm com per la inspecció visual, mitjançant fresats i reposicions de la capa intermèdia del ferm en funció de la severitat del dany.

Posteriorment, s’ha previst el microfresat de gran part de la superfície amb l’objectiu de garantir una superfície regular abans de fer l’estesa de la nova capa de trànsit.

Tret de situacions molt puntuals, que es comunicarien amb antel·lació, no és previst tallar completament la circulació, tot i que sí que es produirà reducció de carrils en els trams en els quals s'estigui treballant, fet pel qual s'habilitaran passos alternatius regulats manualment. És per aquest motiu que es demana extremar la precaució a l'hora de circular per la via, tot parant atenció a la senyalització que s'habilitarà.

El termini previst d'execució de totes les fases de l'obra és de tres mesos aproximadament.

Darrera actualització: 18.05.2022 | 09:00