BAN D'ALCALDIA

Divendres, 3 de març de 2023 a les 11:30

Arran de la declaració d'estat d'excepcionalitat per sequera, l'Ajuntament de Begues trasllada a la ciutadania les restriccions que això implica.

La Generalitat de Catalunya, a instàncies de l'Agència Catalana de l'Aigua, ha declarat la fase d'excepcionalitat per sequera a la conca del Ter-Llobregat, que abasteix el municipi de Begues i la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Mitjançant aquest Ban, l'Ajuntament de Begues trasllada a la ciutadania les restriccions que implica la declaració de sequera hidrològica en fase d'excepcionalitat:

ACTIVITAT DOMÈSTICA
- Els volums lliurats per a abastament de població no superaran una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia.

PISCINES
- La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada al reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
- En centres educatius, l'ús d'aigua potable queda limitat a l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants

REDUCCIÓ D'USOS DE L'AIGUA
- 40% de reducció de l'aigua per a usos agrícoles. A les granges, l'ús d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries.
- 15% de reducció de l'aigua per a usos industrials.
- Reducció de l'aigua per a usos lúdics: 15% en usos assimilables / 50% en el reg.

REG (PÚBLIC I PRIVAT)
- Prohibició del reg de zones verdes públiques i privades. Només es permet el reg amb aigües recollides de la pluja o regenerades, o per qüestions de supervivència d'arbres i plantes, amb reg gota a gota o amb regadores de 20 h a 8 h.
- Es permet el reg destinat a la pràctica federada de l'esport en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes.
- Es permet el reg municipal únicament amb aigües freàtiques o regenerades.

FONTS ORNAMENTALS
- Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ
- Es prohibeix la neteja de carrers, paviments, façanes i similars amb aigua potable excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. També es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja

NETEJA DE VEHICLES
- La neteja de qualsevol mena de vehicle queda limitada als casos següents:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
  • També es permet la neteja de vehicles fora dels establiments comercials si és per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transports de medicaments, així com els vehicles de transports de residus.

ELIMINACIÓ DE POLS A L'AIRE
- Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Aquestes mesures han entrat en vigor amb la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en data 1 de març de 2023.

Agraïm a tota la ciutadania la seva implicació en el compliment d'aquestes mesures alhora que fem una crida a prendre consciència sobre la difícil situació en la qual ens trobem, tot aplicant qualsevol mesura addicional a les nostres mans per a evitar el malbaratament dels recursos hídrics.

Llegeix el Ban d'Alcaldia

Darrera actualització: 03.03.2023 | 13:10