Avança la tramitació de la promoció d’habitatge públic de l’Escorxador

Divendres, 11 de març de 2022 a les 09:00

El llarg procés administratiu i urbanístic necessari per fer efectiva la promoció d'habitatge públic entorn de l'Escorxador ha assolit una etapa clau recentment.

Al febrer es va aprovar el projecte d'urbanització de l'espai on s'aixecaran un mínim de 33 habitatges de promoció pública d'entre 70 i 115 m², destinats a lloguer. En paral·lel, també el mes passat es va adjudicar un estudi sobre la demanda del mercat d'habitatge i l'informe de viabilitat econòmica del projecte de construcció d'aquesta promoció d'habitatge públic.

Aquests tràmits són l'avantsala a la fase final del procés: la urbanització dels 9.619 m2 que ocupa tota la unitat d'actuació i l'encàrrec del projecte constructiu dels habitatges. Tot plegat arriba després de més de tres anys de feina en els quals ha calgut redactar i aprovar el projecte de modificació del Pla General d'Ordenació, incloent-hi la negociació dels acords assolits amb els propietaris dels terrenys.

Un cop aprovat definitivament, ha calgut redactar i aprovar el projecte de reparcel·lació i, finalment, redactar i aprovar el projecte d'urbanització. Tots aquests tràmits estan subjectes a una sèrie d'obligacions legals i de períodes d'exposició pública que han marcat el ritme d'avançament dels treballs.

Del total de la superfície d'actuació, 2.254 m² es destinaran a zones verdes, 1.679 m² es reserven a equipaments i els restants 5.686 m² es destinen, pròpiament, als habitatges.

Darrera actualització: 04.03.2022 | 10:40