BAN D'ALCALDIA 15/03/2020

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 15:00

Reproduïm el Ban d'Alcaldia dictat aquest diumenge, 15 de març, en relació a l'Estat d'Alarma decretat, tot recollint les principals mesures en vigor al nostre municipi.


BAN

El Consell de Ministres extraordinari ha aprovat el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es  declara l’estat d’alarma, a tot el territori de l’Estat, per a la gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19 a tot el territori estatal.

Aquesta mesura va entrar en vigor ahir i tindrà una durada inicial de quinze dies naturals, és a dir fins al 27 de març, si no hi ha un perllongament del termini.

Aquesta norma, comporta un seguit de mesures, que es resumeixen a continuació: 

Només es permet la circulació de persones per a la realització de les activitats següents:

  1. Compra d’aliments, farmàcia o béns de primera necessitat. 
  2. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris. 
  3. Assistència al lloc de treball per prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Retorn al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres o d’assegurances. 
  7. Per causa de força major o situació de necessitat, entre les quals mantenir la salubritat dels habitatges traient les escombraries i treure els animals de companyia per fer les seves necessitats.
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que s’haurà de fer individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per a fer benzina en gasolineres i estacions de servei.

En tot cas, en qualsevol desplaçament caldrà respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries, com per exemple que els desplaçaments es facin en solitari, excepte en el cas de persones dependents que ho podran fer amb una altra persona.

Resta prohibida la pràctica esportiva de qualsevol disciplina a l'exterior, tant en vies públiques com a les zones rurals.

Queda suspesa l’activitat minorista excepte en els següents casos: menjar, begudes, productes de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques, productes ortopèdics, higiene, estancs, premsa i papereria, combustible per vehicles, equips tecnològics i telecomunicacions, animals de companyia, comerç per internet, tintoreries i bugaderies, perruqueries, entre d’altres. 

La permanència en els establiments comercials que tinguin l’obertura permesa serà l’estricament necessària per que les persones consumidores puguin realitzar l’adquisició dels aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

En tot cas, caldrà evitar les aglomeracions i es controlarà que les persones mantinguin la distància de seguretat d’un metre amb la finalitat d’evitar possibles contagis.

Tancament de museus, arxius, monuments, espais d’oci, esport i restaurants (sí que es permet el lliurament a domicili). 

També suspeses les festes populars i revetlles. L’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l’adopció de les mesures organitzatives consistents en evitar l’aglomeració de persones de forma que es garanteixi la distància, entre les  persones assistents, d’un metre.

Les autoritats competents adoptaran les mesures necessàries per a garantir l’abastament alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels centres de producció, així com el subministrament d’energia elèctrica, carburants i gas natural.

L’incompliment o resistència a les ordres de les autoritats competents podrà ser sancionat d’acord amb el que estableixen les lleis.

Se suspenen tots els terminis processals de tots els ordres jurisdiccionals així com els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats  del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment  en que perdi vigència el reial decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues.

Des de l’Ajuntament de Begues s’estan prenent les decisions sobre les quals es tenen competències per mirar de contenir la transmissió del virus COVID-19, i fent-nos ressò de les directrius que el govern de l'Estat i de la Generalitat han fet públiques com a mesures de prevenció recomanades per protegir a la població més vulnerable, i evitar que se saturin els serveis mèdics que tota la població necessita. 

Pel que fa als oferiments d’ajuda comunitària auto-organitzats que s’han produït en les darreres hores, l’Ajuntament de Begues agraeix públicament totes les mostres espontànies de solidaritat que s’han produït, tot recordant la necessitat de vehicular-les a través dels poders públics, tal i com recull el protocol dictat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, la Regidoria de Participació Ciutadana coordinarà totes les accions necessàries per al seu desenvolupament.

Amb tot, apel·lem, de nou, a la responsabilitat col·lectiva. 

Es pot consultar el Reial Decret de l’Estat publicat al BOE en aquest enllaç.

L’Ajuntament de Begues està fent publica tota la informació relacionada amb les mesures preses entorn a aquesta problemàtica a través del web municipal i de les seves pàgines a les xarxes socials.

Darrera actualització: 16.03.2020 | 09:29