Begues es dota d’un Document Únic de Protecció Civil Municipal

Divendres, 29 de de juliol de 2022 a les 09:00

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència.

Begues ja disposa de plans d'actuació municipal per a emergències derivades d'incendis forestals, inundacions, nevades, ventades o sismes. El nou DUPROCIM, agrupa els diferents plans municipals i identifica d'altres riscos i com actuar-hi. Es tracta, per exemple, de pandèmies, onades de calor, ensorrament d'edificis o incidències greus en el subministrament de serveis bàsics, entre d'altres.

El DUPROCIM actualitza i recull l'organització municipal per a fer front a situacions d'emergència, identificant les diferents persones implicades en cada actuació, així com les seves funcions i els protocols a seguir. També es fixa el calendari d'implantació del pla, així com tot allò que refereix a la seva revisió, la programació de simulacres, etcètera.

Un cop aprovat inicialment, el document passa ara a exposició pública per a recollir aportacions de millora, esmenes o suggeriments. L'aprovació inicial va prosperar amb els vots a favor de JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig. S'hi van abstenir els grups municipals d'ERC, PSC, C's, CUP i BECP.

Mocions polítiques

El Ple també va servir per debatre dues mocions. La primera, presentada pel grup municipal de C's per a la reducció autonòmica de l'IRPF a persones dependents i amb discapacitat. El text insta el govern espanyol a estudiar i incorporar deduccions de la quota "en l'IRPF per a contribuents d'edat igual o superior a 65 anys afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65% i que necessitin ajuda de terceres persones". Alhora, insta també el govern català a fer el mateix en el tram autonòmic de l'impost. La moció va rebre els suports de JxCAT, ERC, PSC, C's i la regidora no adscrita Marta Roig. BECP hi va votar en contra i la CUP s'hi va abstenir.

La sessió també va incloure, per la via d'urgència, el debat d'una moció presentada pels grups d'ERC i BECP, amb l'adhesió de JxCAT, per la suspensió de les regles fiscals per als anys 2023 i 2024. La moció insta el govern de l'Estat i el Congrés dels Diputats "a prorrogar el 2023 i 2024 de manera immediata la suspensió de les regles fiscals per a dotar els ajuntaments de recursos suficients en la lluita contra l'impacte socials i econòmic de la COVID i per mitigar l'impacte de la crisi energètica". Va rebre els vots a favor de JxCAT, ERC, PSC, CUP, BECP i la regidora no adscrita Marta Roig. C's s'hi va abstenir.

La sessió també va aprovar qüestions relatives a modificacions pressupostàries i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. L'argumentació i sentit de vot referent al conjunt de punts sotmesos a votació es podrà seguir el la Videoacta de la sessió, quan aquesta s'aprovi i passi a disposició pública al portal de reproduccions.

El debat i argumentació política al voltant de cada punt es podrà recuperar a través de la Videoacta de la sessió, quan aquesta sigui aprovada i passi a disposició pública en el portal de reproduccions.

Els textos annexats de les mocions corresponen a les propostes d'acord prèvies a la sessió. El redactat final pot haver sofert algun canvi durant el procés de debat al Ple. Podreu consultar el text definitiu, un cop certificat per la secretaria municipal, allotjat en aquest enllaç -

Darrera actualització: 28.07.2022 | 14:48