Els serveis a les persones, protagonistes dels pressupostos municipals per al 2017

Dijous, 22 de desembre de 2016 a les 08:55

L’Ajuntament de Begues ha aprovat inicialment uns pressupostos de poc més de 8 milions d’euros centrats en la millora i manteniment de serveis

Ahir el ple municipal de l’Ajuntament de Begues es reunia en sessió extraordinària per a aprovar inicialment els pressupostos municipals per al 2017. En total la despesa prevista per a l’any vinent se situa en els 8.101.792,42 €, amb un creixement del 12% de la despesa ordinària. Aquest increment de 786.000 € ve originat principalment per la voluntat municipal de mantenir i millorar els serveis que a l’actualitat presta el consistori a la ciutadania.

En aquest sentit destaca especialment el pas de la gestió de la piscina municipal a la modalitat de gestió directa previst per a l’any vinent. Aquest procés suposarà, després de 14 anys de l’actual concessió, un replantejament del model de piscina amb un major control per part del consistori i una previsible millora del servei.

No serà aquesta en tot cas l’única despesa prevista que suposi un impuls a l’activitat esportiva. Trobem d’aquesta manera també 150.000 € que aniran a parar a la construcció de nous vestidors al camp d’esports municipal.

Pel que fa a la resta de serveis que es veuran reforçats trobem un increment de 90.000 € en el servei de recollida d’escombraries, assolint així els 390.000 € la partida total, i el creixement en 19.000 € de la partida dedicada a la neteja viària. A més dels carrers i la via pública en el seu conjunt trobem d’altres espais públics que rebran un increment de la inversió. El pressupost municipal per a l’any vinent consigna també una partida de 52.000 € per a l’arranjament de camins.

En la presentació dels comptes públics es destacava que el manteniment i millora dels serveis a les persones plantejat per al 2017 no es veurà compensat per un increment dels impostos. Aquests mantindran els seus tipus impositius i els seus coeficients en els mateixos nivells que aquest 2016.

 

Darrera actualització: 22.12.2016 | 11:03