L'Ajuntament bonifica l'ICIO de les persones grans que s'acullin al Programa d'Arranjament d'Habitatges de la Diputació de Barcelona

Dilluns, 13 de març de 2023 a les 09:00

Les persones majors de 65 anys que, previ aval de Serveis Socials, demanin els ajuts de la Diputació per fer obres d'adaptació dels seus habitatges estaran exemptes de pagar l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

L'Ajuntament de Begues bonifica el 100% de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de les persones majors de 65 anys del municipi que s'acullin al Programa d'Arranjament d'Habitatges de la Diputació de Barcelona.

Des del 2009, la Diputació ofereix als municipis de la demarcació el Programa d'Arranjament d'Habitatges, el qual cobreix el 100% del cost de les obres que s'hagin d'escometre en les llars de les persones majors de 65 anys.

En concret, es poden beneficiar d'aquest Programa:

  • Les persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència o amb insuficiència de recursos econòmics.
  • Les persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

Per accedir al Programa, cal adreçar-se primer als Serveis Socials locals, des d'on es fa una valoració social i econòmica de les persones interessades i prioritzar així les situacions més vulnerables i en risc d'exclusió social. Amb el vistiplau dels Serveis Socials, ja es pot presentar a l'Ajuntament el preceptiu comunicat d'obra.

Obres bàsiques d'adaptació funcional

Els arranjaments consisteixen en obres bàsiques d'adaptació funcional i en la instal·lació d'ajudes tècniques per garantir l'accessibilitat, la seguretat i l'habitabilitat dels habitatges de les persones beneficiàries acollides al Programa.

Es tracta d'unes actuacions que, en alguns casos, necessiten una llicència d'obra, per la qual cosa caldria pagar l'ICIO, el tribut local que grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra que requereixi llicència.

A Begues, però, aquest impost està bonificat també al 100%. Per sol·licitar-ho, cal especificar-ho en la comunicació prèvia on es presenta el comunicat d'obra. El tràmit es pot fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o al Portal de Tràmits (mitjançant instància genèrica).

Darrera actualització: 10.03.2023 | 15:49