Reducció del 39% de mitjana en el tribut metropolità a Begues

Divendres, 6 de novembre de 2020 a les 09:00

L’Ajuntament de Begues ha impulsat un estudi per aconseguir introduir canvis en el sistema de càlcul del tribut. Enguany, els veïns i veïnes de Begues pagaran, en conjunt 148.000 euros menys de tribut, mantenint la mateixa qualitat dels serveis que presta l’AMB.

Aquestes setmanes, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, girarà el tribut metropolità al conjunt dels 36 municipis de la regió. Enguany, els veïns i veïnes de Begues hauran de pagar menys en concepte de tribut.

Tot i que Begues estava obligat per llei a pagar aquest tribut des de l’any 2011, es va aconseguir que la seva implantació es demorés fins l’any passat. Durant tot aquest any, des de l’Ajuntament de Begues s’ha defensat que el procediment mitjançant el qual es calcula l’import a pagar per cada domicili, requeria una revisió. Per aquest motiu, el consistori de Begues va promoure l’estudi d’un nou sistema de càlcul que proposa una alternativa que beneficia la població, aconseguint una important rebaixa de la quota, sense perjudici dels molts serveis que es reben de l’AMB.

Amb el nou sistema aprovat i incorporat a l’ordenança fiscal del tribut metropolità, la quota mitjana que les llars de Begues van pagar l’any 2019, que va ser de 63,61 euros/any, aquest any 2020 passarà a ser de 38,86 euros/any. En termes absoluts, això vol dir que els veïns i veïnes de Begues pagaran enguany 148.000 euros menys que l’any anterior.

Recordem que la base imposable d’aquest tribut prové del valor cadastral del bé immoble que es grava, fixat pel Ministeri d’Hisenda del Gobierno de España a partir de les dades que consten en el cadastre immobiliari. El Tribut Metropolità permet finançar, entre altres aspectes, les infraestructures, el tractament dels nostres residus, el servei de depuradora de Begues, les polítiques d’habitatge, la promoció de l’ocupació estable, els serveis per a la mobilitat i el transport públic, el manteniment i creació de parcs metropolitans, com el de La Costeta, o la preservació i conservació d’espais naturals, platges i rius de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tot per tal d’aconseguir una metròpoli més sostenible, més cohesionada i més ordenada de forma integrada.

Podeu obtenir més informació a tributmetropolita.amb.cat.

Darrera actualització: 05.11.2020 | 13:59