Resum dels principals acords de la sessió plenària del mes de novembre

Dimecres, 29 de novembre de 2023 a les 09:00

El Ple municipal ha aprovat, de forma inicial, el Reglament de Bústia ètica, així com el nou codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament. També s’ha aprovat de forma definitiva la modificació de les ordenances fiscals per a 2024, així com una modificació de crèdit per incorporar al pressupost municipal 357.778 euros.

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Begues ha celebrat la seva sessió ordinària corresponent al mes de novembre. La sessió va aprovar de forma inicial una modificació de crèdit en concepte de crèdit i crèdit extraordinari. Amb aquesta operació, s’injecta al pressupost municipal un total de 357.778 euros provinents del romanent disponible de tresoreria, per tal de fer front als ajustos del pressupost propis de finals d’any. Entre d’altres, es destinen diners per a fer front a reparacions i imprevistos, per reforçar partides de personal i donar cobertura a situacions sobrevingudes al llarg de l’any 2023. El punt va prosperar amb els vots a favor de Junts, PSC, CUP i PP. S’hi van abstenir ERC i BECP.

El Ple també aprovar dues modificacions més de crèdit, però que no incrementen el pressupost sinó que són relatives a qüestions de forma i denominació de les partides, no afectant la dotació econòmica. Es van aprovar per unanimitat.

En matèria econòmica, el Ple també va donar llum verda a l’anul·lació de drets i obligacions reconegudes, pel qual s’ajusta la comptabilitat municipal a la realitat dels drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors i que ascendeixen, a exercici tancat de 2022, a 1.245.853,26 euros. Va votar-hi a favor Junts i PSC. En contra s’hi va pronunciar BECP, mentre que ERC, CUP i PP s’hi van abstenir.

En matèria de transparència, el plenari va aprovar, de forma inicial, el Reglament de Bústia ètica i Bon Govern. Es tracta del mecanisme pel qual es dota l’Ajuntament d’un sistema d'integritat institucional complet i efectiu que permeti seguir avançant, amb nous mecanismes, en "la garantia d’una gestió pública no només lícita i ajustada a dret, sinó també respectuosa amb els principis i les regles ètiques i de bon govern establertes". El Reglament ha estat sotmès a un procés previ de participació ciutadana i ara ha rebut el vot unànime de tot el plenari municipal per a la seva aprovació inicial. En paral·lel, també es va aprovar el nou Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Begues. Aquest punt va prosperar amb els vots a favor de Junts, PSC, CUP i PP. S'hi van abstenir ERC i BECP.

La sessió també va aprovar de forma definitiva la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2024. Un cop superat el període d’exposició pública, la modificació d’impostos i taxes per al nou any va rebre la llum verda amb els vots a favor de Junts i PSC. Van votar-hi en contra BECP, CUP i PP, mentre que ERC s'hi va abstenir.

La sessió també va debatre i aprovar altres punts, inclosos en l’ordre del dia de la sessió. El debat generat en cada un d’ells i el sentit de vot dels diferents grups municipals es podrà consultar en l’acta de la sessió, quan aquesta passi a domini públic al Portal de reproduccions de Videoacta, un cop aprovada en la pròxima sessió. La gravació en vídeo es podrà consultar ja aquesta mateixa setmana al canal de YouTube de l'Ajuntament.

La sessió també va debatre i aprovar dues mocions polítiques sobre les quals informarem detalladament en una propera crònica.

Darrera actualització: 29.11.2023 | 14:13