Regidoria de Mobilitat i Transports

La Regidoria de Mobilitat i Transports s’encarrega de tots aquells aspectes relatius a la mobilitat de les persones i dels vehicles dins del terme municipal. Aspectes tals com el transport públic de persones, distribució de mercaderies, foment de mobilitat sostenible i segura, aparcaments, seguretat viària, senyalització, desplaçaments a peu, illes per a vianants, accessibilitat (barreres arquitectòniques), guals, etc. S'encarrega del manteniment de la senyalització viària establerta reglamentàriament, d'orientació i dels sistemes de control del trànsit, així com de la xarxa pedalable del municipi. És la regidoria responsable d'executar el Pla de mobilitat vigent.

En l'àmbit del transport, la regidoria coordina les relacions municipals amb les administracions i empreses titulars de la gestió del transport públic que es presta al municipi: Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana de Barcelona i Baixbus (empresa concessionària de la prestació del servei d'autobús de la línia 902.

Darrera actualització: 03.10.2023 | 11:51