Ordenança Fiscal nº34 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 2024

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 09:00
Darrera actualització: 15.12.2023 | 12:39